Přímý odkaz na - E-ZAKAZKY.CZ - profil zadavatele Města Mnichovice
(na profilu zadavatele jsou v souladu s vyhl. 9/2011 uveřejňovány informace a dokumenty k veřejným zakázkám)

 

Seznam zakázek dle výběru:

číslo zakázky: 6/2017
název: Poptávka na stavební udržovací práce - oprava komunikací tryskovou technologií na území města Mnichovice v roce 2017
popisný text: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění udržovacích prací - oprav komunikací tryskovou technologií JETTPATCHER na místních a pěších komunikacích podle požadovaného rozsahu na území města Mnichovice v roce 2017
platnost: od: 07.04.2017 do: 24.04.2017
dokumenty: Výzva - Poptávka na stavební udržovací práce - oprava komunikací tryskovou technologií na území města Mnichovice v roce 2017
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení základní způsobilost
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - pojištění
vystavitel: Mgr. Petra Pecková, starostka města
 
číslo zakázky: 5/2017
název: Poptávka na stavební a udržovací práce a rekonstrukce na místních a pěších komunikacích v roce 2017
popisný text: Předmětem věřejné plnění věřejné zakázky malého rozsahu je provádění udržovacích a rekonstrukčních prací na mítních a pěších komunikacích podle požadovaného rozsahu a technologie prací na území města Mnichovice v roce 2017. Jedná se především o opravy asfaltových konstrukcí vozovek, dlážděných krytů komunikacích, kaveren, odvodnění též další technologie včetně ošetření spár.
platnost: od: 07.04.2017 do: 24.04.2017
dokumenty: Výzva - poptávka na stavební a udržovací práce a rekonstrukce na místních a pěších komunikacích
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení základní způsobilost
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - pojištění
Příloha č. 5 - výkaz výměr
vystavitel: Mgr. Petra Pecková, starostka města