Přímý odkaz na - E-ZAKAZKY.CZ - profil zadavatele Města Mnichovice
(na profilu zadavatele jsou v souladu s vyhl. 9/2011 uveřejňovány informace a dokumenty k veřejným zakázkám)

 

Seznam zakázek dle výběru:

číslo zakázky: 7/2017
název: Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni v roce 2013
popisný text: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu "Stavební obnova mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích po povodni v roce 2013" dle projektové dokomentace pro provádění stavby vypracované KH Mosty, projekční a statická kancelář prohlídky mostů a investorsko-inženýrské činnosti, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa vyhotovené č. zakázky 2017-026, 03/2017, dle stavebního povolení ze dne 19. 8. 2015 vydaného Městským úřadem Říčany, odborem správních agend a dopravy pod č. j. 119519/2014-MURI/OSAD č. event. 60469/2015 a v souladu se zahájeným řízením o změně stavby před dokončením ze dne 25. 5. 2017 vydaného Městským úřadem Říčany, odborem spráních agend a dopravy pod č. j. 119519/2014/MURI/OSAD č. event. 40945/2017
platnost: od: 07.06.2017 do: 26.06.2017
dokumenty: Výzvy a ZD na obnovu mostu ve Sportovní ulici v Mnichovicích
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení základní způsobilost
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - pojištění
Příloha č. 5 - Prohlášení poddodavatele
Stavební povolení
Zahájené řízení změna stavby před dokončením
Dokumentace k provádění stavby + dokladová část + slepý výkaz výměr
vystavitel: Mgr. Petra Pecková, starostka města