Přímý odkaz na - E-ZAKAZKY.CZ - profil zadavatele Města Mnichovice
(na profilu zadavatele jsou v souladu s vyhl. 9/2011 uveřejňovány informace a dokumenty k veřejným zakázkám)

 

Seznam zakázek dle výběru:

číslo zakázky: 4/2017
název: Zateplení Mateřské školy Mnichovice
popisný text: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce, jejichž předmětem je provedení energeticky úsporných opatření na obálce budovy a instalace vzduchotechniky v objektu Mateřské školy Mnichovice č.p. 600 nacházejícím se na pozemku parc. č. 1255, k. ú. Mnichovice u Říčan. Dokumentaci k veřejné zakázce najdete na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7e637e70-c1ae-4afd-8a98-f9617214b664/Zakazka/P17V00000004
platnost: od: 10.03.2017 do: 30.03.2017
dokumenty: Výzva - zatelpení Mateřské školy Mnichovice
Příloha 2 - Výkaz výměr
Příloha 3 - Smlouva o dílo - doc
Příloha 3 - Smlouvao dílo - pdf
Příloha 4 - editovatelné přílohy
vystavitel: Mgr. Petra Pecková, starostka města
 
číslo zakázky: 1/2017
název: Sběrný dvůr Mnichovice – dodávky - opakování
popisný text: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude vybavení sběrného dvora - kontejnery, nádoby na odpad, mostní váha, mobilní eko sklad včetně povinného vybavení nádobami, lis na odpad, stojany na big-bagy, štěpkovač a kamerový systém včetně zabezpečení.
platnost: od: 10.02.2017 do: 30.03.2017
dokumenty: Zadávací dokumentace-Sběrný dvůr Mnichovice – dodávky - opakování
Příloha č. 1 - Technická specifikace - rozpočet
Příloha č. 2 - Kupní smlouva
Příloha č. 2 - Kupní smlouva ve formátu pdf
Příloha č. 3 - editovatelné přílohy - krycí list nabídky, seznamy, prohlášení apod.
Změna zadávací dokumentace - Sběrný dvůr MNichovice - dodávky - opakování
Příloha č. 1 - Technická specifikace - rozpočet - aktualizace k 6. 3. 2017
Příloha č. 3 - editovatelné přílohy - krycí list nabídky, seznamy, prohlášení - aktualizace k 6. 3. 2017
vystavitel: Mgr. Petra Pecková, starostka města