Chodník na Myšlín bude předán na konci října

Problémy se nevyhnuly ani Stavební společnosti AVE Kolín, která nedokončila chodník na Myšlín v termínu do 12. října. Proto byla odsunuta kolaudace, která se měla konat 17. října. Největší zdržení způsobilo, že dodavatel, se kterým měla stavební společnost uzavřen kontrakt, nedodal, hned po započetí stavby objednané, vystužené palisády v dohodnutém termínu.

Následně po dokončení chodníku bude ještě následovat osazení svodidel na příjezdovou komunikaci na Šibeničky, aby např. při náledí nedošlo ke sjetí vozidla ze stráně na chodník.

Osazeno bude i dopravní zrcadlo, které získalo Vaše hlasy v prvním ročníku participativního rozpočtu PRo Mnichovice.

Mgr. Petra Pecková, starostka

 

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.