Chodník Myšlín před dokončením

Práce na stavbě nového chodníku probíhají i o některých víkendových dnech. Stavba je v mírném skluzu, který lze ještě dohnat. Ve větvi A od ulice Na Bulánce je osazena, částečně dokončena a výškově vyrovnána zídka z palisád.

Ve větvi B se dokončuje dlažba na křižovatce s Husovou ulicí. Pokračují práce na větvi C – chodník je zadlážděn od benzinové pumpy po budoucí označník zastávky a od přípojkových skříní po parkoviště areálu Šibeniční vrch, vybudována byla palisádová zídka od zastávky po sjezd u potoka. Odbagrována byla stráň sousedící s příjezdem na Šibeničky. Stráň a její statiku bedlivě pozoroval nejen technický dozor investora, ale i kontrolor bezpečnosti. Opakovaně trvali na důsledné obnově zábran, které byly často shazovány ze stráně dolů. Na základě žádosti města budou přednostně osazeny palisády pod strání. Nejprve byly osazeny obrubníky a v sobotu 23.9. bude zahájena výstavba zídky z palisád. Po jejím dokončení bude cesta na Šibeničky opatřena svodidly, v pravoúhlé zatáčce bude nainstalováno dopravní zrcadlo a stráň bude osázena náhradní výsadbou.

Po domluvě se svozovou firmou, která v Mnichovicích sváží komunální odpad, byla z důvodů obavy o narušení stability svahu na Šibeničky celá oblast svážena multikárou Veřejných služeb města Mnichovice a nikoliv velkým popelářským autem.

Stráně na Bulánce byly upraveny a osázeny dobrovolníky z T-mobile v rámci Dne pro dobrý skutek, stráň na Šibeničky bude osázena po dokončení prací na chodníku a palisády u bytového domu u křížku budou rovněž osázeny popínavými rostlinami, aby nám betonu trochu ubylo.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.