Stavba chodníku začala se zpožděním

Několik týdnů od předání staveniště se na stavbě nového chodníku nic nedělo. Stavební firma vyřizovala dopravně inženýrská opatření (tzv. DIO), požádala jednotlivé správce sítí o jejich vytýčení a řešila přeložky sloupů O2 a ČEZu. Na začátku července se konečně koplo. Zemní práce šly poměrně rychle, stejně rychle probíhalo i osazení obrubníků. Bedlivému a přísnému oku našeho technického dozoru ale neujde nic a tak obrubníky musely být vyměněny, protože jejich dodavatel dodal obrubníky nevyzrálé, které se olamovaly a praskaly. Po jejich výměně byla v některých úsecích již zahájena pokládka nové dlažby. Chodník má být hotov do konce října.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.