Chodník Myšlín se stane konečně realitou

V pondělí 12.6. ve 13h se konalo předání stavenistě projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“. Přítomni byly za město Mnichovice starostka města a technický dozor investora Ivan Vořechovský, kontrolor bezpečnosti práce Tomáš Mimránek, dále generální dodavatel stavby AVE Kolín, s.r.o, zastoupený stavbyvedoucím, vedoucí provozu a autorizovanou inženýrkou, která bude mít stavbu pod svým dohledem. Z důvodu přeložky sloupu s elektrickým vedením byl přítomen i zástupce ČEZu.

Nyní stavební firma vyřizuje dopravně inženýrské opatření, aby byl celý úsek silnice Myšlínská a část silnice Struhařovská osazen dopravními značkami. Současně probíhá i geodetické zaměření přesných hranic stavby a vytýčení sítí.

Chodník by měl být hotov dle termínu ve smlouvě do 4 měsíců od převzetí staveniště.

Projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi Mnichovicemi a místní částí Myšlín, jenž zajistí potřebnou bezpečnost a bezbariérovost tohoto frekventovaného úseku.