Chodník Myšlín

Výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na chodníku na Myšlín, včetně veřejného osvětlení, se zúčastnilo celkem pět stavebních firem. Vítězem se stala společnost AVE Kolín s nabídkovou cenou 5 760 669,- Kč bez DPH. Oproti předpokládané původní ceně téměř 11,1 mil. Kč včetně DPH jsme ušetřili velké finance. Stavba by měla začít v průběhu června. Technickým dozorem investora bude zkušení dozor specializující se na dopravní stavby Ivan Vořechovský.

Na realizaci projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín“ je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.