Vedení města

Starostka města
Mgr. Petra Pecková

tel. 323 666 377, 323 666 311
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Starosta - zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města,  může starosta provést jen po předchozím schválení tímto orgánem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu   tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta:
odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok může po projednání s krajským  úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města plní další úkoly stanovené  zákonem o obcích a zvláštními zákony

Místostarostové (neuvolnění):
Margita Valentová - členka zastupitelstva a 1. místostarostka města
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 323 666 310, 724 319 000
Kompetence:
Zastupuje plně starostku v době jeho nepřítomnosti.
Kompetence oblast: sociální a zdravotní, životní prostředí, kulturu a svatební obřady.

JUDr. Jan Zenkl- člen zastupitelstva a 2. místostarosta města
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence oblast: územního plánování, cestovní ruch a svatební obřady.