Vedení úřadu

Tajemnice Městského úřadu Mnichovice

Ing. Miroslava Vojtíšková
tel.: 323 666 388
mob.: 602 425 393
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Kompetence:
Tajemník městského úřadu je pracovníkem tohoto úřadu. Je nadřízen všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů .

a) podle pokynů starosty plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně ,
b) zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů,
c) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v městském úřadu,
d) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu,

e) stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu s výjimkou platů vedoucích odborů městského úřadu,
f) řídí a kontroluje organizační složky města, pokud zastupitelstvo nestanoví jinak,
g) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu, další směrnice, pokyny a nařízení MěÚ.
h) koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců městského úřadu, zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky, sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace.

Tajemník stanoví v mezích platných předpisů platy zaměstnancům městského úřadu a navrhuje starostovi města platy vedoucích pracovníků ( odboru, organizační složky, příspěvkové organizace). Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědný starostovi.
Dále dává souhlas k čerpání dovolené, povoluje služební cesty, stanovuje pracovní náplně odboru a pracovníků jim přímo řízených.
Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města s hlasem poradním.