Veřejná diskuze

Město Mnichovice zve občany
na
veřejnou diskuzi týkající se plánovaných investičních akcí
a úvěrového zatížení města.


Čtvrtek 31.10.2013 od 18h v Požárním domě

Intenzifikace ČOV za 124 mil Kč
Zateplení a výměna oken v základní škole za 16 mil Kč
Nástavba na základní školu za cca 40 mil Kč
Přístavba mateřské školy za 6 mil Kč

Budou finance na všechny akce?

Jaký by měl být maximální finanční rozsah jednotlivých akcí?
Jaký dopad na chod města bude mít plánované dlouhodobé úvěrové zatížení města?
Budou finance na opravu silnic, na parkoviště, chodníky a jiné investiční akce nebo po dobu splácení úvěru budou muset Mnichovice značně omezit svůj rozvoj?

Přijďte si poslechnout argumenty, seznámit se s fakty a sdělit svůj názor.