VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA

VolbyMěstský úřad Mnichovice
251 64 Mnichovice, okr. Praha-východ

Starostka města Mnichovice podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku  č. 1 je volební místnost
Infocentrum- MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :

Bezručova, Čapkova, Fučíkova, Horská, Habrová, Hrusická, Husova, Jánská, Jidaška, Jiráskova, K Hubačovu, Ladova, Lesní, Máchova, Masarykovo náměstí čp. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 83, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 685 a 481, Mazanova, Mirošovická, Na Bulánce, Na Husínku, Na Skuhrovci, Na Výsluní, Na Zahrádkách, Na Závěrce, Nad Hřbitovem, Nádražní čp. 118, 123, 134, 135, 142, 144, 163, 164, 177, 188, 195, 199, 267, 329, 546, 575, 674, 772, Nerudova, Ondřejovská, Pod Mohylou, , Pod Svahem, Pod Šibeničkami, Prodloužená, Průběžná, , Průběžná II, Příční, Rybniční, Sadová, Skuhrovecká 497 a 906, Smrková, Struhařovská, Sokolská, Sportovní, Strážní domek, U Hřbitova, Vilová, Zahradní, Závěrka, Za Farou. Čísla evidenční 667, 696, 272


ve volebním okrsku  č. 2 je volební místnost
Budova základní školy TGM, Masarykovo nám. 61, Mnichovice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :

Anenská, Budíkov, Fričova, K Jedlovci,  Koloděje, Konrádova, Kostelní, Kunická, Květinová, Lesní, Masarykovo náměstí č. 2, 90, 3, 4, 5, 6, 729, Modřínová, Myšlínská čp. 698, Na Kroupáku, Na Tehovách, Na Vráži 75, 531, 800, 950, Na Výhledech č. 20, 21, 87, 93, 94, Nad Mlýnem, Nad Obecníkem, Nad Tratí, Nad Třešňovkou, Nádražní č. 24, 25, 26, 27, 28, 79, 88, 94, 129, 130, 131, 149, 153, 156, 160, 161, 193, 281, 313, 355, 567, 568, 569, 705, 811,  Nová, Pod Budíkovem, Pod Vráží, Podskalí, Potočiny, Potoční, Pražská, Smetanova, Smrková, Švermova, Tehova, Tyršova, Úzká, U lesa, U Obecníka, Větrná, V Oboře, V Zátiší, V Zákrutu, Velenovského, Vráž, Za Radnicí

ve volebním okrsku  č. 3 je volební místnost
Hasičský dům Božkov, Svahová 45, Mnichovice Božkov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :

Dolní, Horní, Lipová, Lomená, Luční, Na Konci, Na Okrouhlíku, Na Vráži, Na Výhledech, Nad Tratí, Nad Potokem, Nad Rybníkem, Nádražní, Pod Kopcem, Pod Kovárnou, Pod Lipami, Růžová, Skuhrovecká, Sluneční, Spojovací, Svahová, V Březinách, V Lukách, V Pěšinách, V Závětří, Zámecká.


ve volebním okrsku  č. 4 je volební místnost
Budova Montessori školy Mozaika, Myšlínská 30,  Mnichovice Myšlín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :

Do Vrchu, Hlavní, Jahodová, K Myšlínu, K Lesu, K Ovčínu, K Potoku, Ke Koupališti, Kozí, Krátká, Myšlínská, Nová, Na Ovčíně, Nad Studánkou, Pastýřská,
Pod Borováčkem, Polní, Prudká, Sázavská, Slávistická, Slepá, Slunečná, Selská, Šibenička, Šibeničky, U Sadu, U Studánky, V Dolíkách, V Květnovci, V Loučkách, V Zahradách, Vílová, Zelená.

    
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.


V Mnichovicích dne 28. 12. 2017


Mgr. Petra Pecková
starostka města Mnichovice