HAVÁRIE VODY

pitna-vodaPOZOR! HAVÁRIE VODY v ulicích:  Sportovní, Nad Tratí, Nádražní (od nádraží nahoru), Vilová, Na Okrouhlíku, Zámecká, Pod Lipami, Lipová, Sluneční, Luční, V Pěšinách (část), V Závětří, Na Vráži.

Aktualiza: 16. 10. 2017 - 9:00
Rozbory vody dopadly dobře - protokol ke stažení zde
Od dnešního dne je voda pitná i bez převaření.
Za způsobené komplikace se ještě jednou omlouváme.

Aktualizace: 12. 10. 2017 - 10:30
Cisterny jsou již odvezeny.
Voda z vodovodu je po převaření pitná.

Aktualizace: 11. 10. 2017 - 17:30

Vodovodní řad se začíná pomalu napouštět. Voda bude zpočátku zavzdušněná a zakalená. Prosíme občany, aby vodu začali používat až zhruba za 2 hodiny - tedy až dojde k napuštění celého řadu.

Opět upozorňujeme, že vodu bude možné použít jen jako užitkovou.


Zároveň upozorňujeme občany bydlící "dole" v Mnichovicích, že může i u nich dojít k zakalení vody - tento zákal není zdravotně závadný.

Aktualizace: 11. 10. 2017 - 15:00

V současné době probíhají dokončovací práce (odkalování, napouštění řadu). Oprava by měla být dokončena do 19:00 hodin.
Než bude vodovodní řad dočištěn a budou známy výsledky rozborů vody, doporučujeme vodu používat pouze jako užitkovou.

O možnosti využívat vodu jako pitnou vás budeme informovat.

Za způsobené komplikace se omlouváme.Aktualizace: 10. 10. 2017 - 17:00
Havárie vody - závadu se nedaří bohužel odstranit

Provozovatel vodovodu se od ranních hodin snaží odstranit havárii na vodovodu, způsobenou při stavbě mostu ve Sportovní ulici. Při navrtávání mikropilot poškodila vrtná souprava vedení vodovodu pod potokem. Bohužel ani ve dvoumetrové hloubce se ještě nepodařilo vodovodní potrubí odhalit. Je proveden provizorní odklon potoku, výkop se plní vodou, která je neustále odčerpávána a hrozí zborcení výkopové jámy. Nyní na místo jedou tesaři, kteří provedou do zítřejšího rána pažení jámy. Bohužel dnes voda nepoteče a jen pevně věříme, že se povede vážnou havárii odstranit během zítřka.
Cisterny s pitnou vodou jsou doplňovány.

Cisterny s pitnou vodou jsou přistaveny:

1) ve Sportovní ulici 
2) v parku u lip na Božkově

Za způsobené komplikace se omlouváme.