Svoz bioodpadu 2017

bio-popelnice

Svoz bioodpadu začíná 10. 4. 2017 a končí 4. 12. 2017. Svoz probíhá 1x za 14 dní liché týdny v pondělí.

Ceny svozů:
Popelnice obsah 110 litrů Kč   800,-
Popelnice obsah 240 litrů Kč 1.050,-

Platbu můžete poslat převodem na účet MěÚ č. 1727201/0100 VS 44 nebo zaplatit v hotovosti do pokladny MěÚ a po zaplacení je nutné si na MěÚ vyzvednout známku na tento rok. Popelnice dává k dispozici svozová firma.

 

Do popelnice patří

 

       bioodpad ze zahrad = listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené)          

 

       bioodpad z domácností   = zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.

 

Do popelnice nepatří

 

- kosti, maso, uhynulá zvířata,jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady                               

 

Marta Davídková

 

Pracoviště poplatků

 

Městský úřad Mnichovice